Ателие „Mоделиране и рисуване с естествени бои“ – с. Сулица (10 август 2022 г.)


В двора на Читалище „Пробуда“ децата изработиха купи, зооморфни фигурки и други модели, които след това оцветиха с естествени бои.