Екип


Надежда Груева – ръководител на проекта

Милена Владимирова – счетоводител

Емил Гиргинов – координатор със библиотеки и НПО, на територията на област Стара Загора

Дилян Бакалски – координатор, визуален артист

Димо Димов – визуален артист

Иво Козаров – визуален артист

Жени Гундашева – преводач английски и корейски

Марин Петров – преводач испански