Видео


Легендата за цар Парнар разказана от бай Димитър

(а) Видео полет над местността където се е развива разказа в легендата

(б) Скално светилище на в. Пачовец

(в) Природен феномен ждрелото на р. Кесикая

(г) Местност Мечи кладенец и медните рудници

Показалец с местоположенията на природните феномени заснети във видеоматериалите върху пейзажна карта „Енеолитна Сърнена гора“