Ателие „Металургия II“ – Стара Загора (23 август 2022 г.)


В ателието по металургия участниците изработиха собствено „златно съкровище“ използвайки инструменти и материали подобни като на хората от енеолита.