Ателие „Моделиране с глина“ I – Стара Загора (26 юли 2022 г.)


В първа част на занятието по моделиране, демонстрирани бяха, няколко образци на керамични изделия от времето на първите майстори на глината. Художникът Дилян Бакалски нагледно демонстрира няколко начина за изграждане на формата и техники за работата с материала. След това всеки участник изработи свои модели в първоначалния технологичен етап – общата форма на изделиеята, които след няколко дневно изсъхване, щяха да са готови за нанасяне на декорация.