Представяне на проект „Летни ателиета в библиотеката“ 21 април 2023 г – Хасково


По време на кръгла маса с тема „Библиотеката – Пресечна точка на наследство и бъдеще“ в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Хасково бе презентирано практическото осъществяване на летните ателиета.