Представяне на проект „Летни ателиета в библиотеката“ 10 май 2023 г – Димитровград


По време на Национална научна конференция с международно участие с тема „Мястото, ролята и значението на библиотеките в развитието на обществото“ в Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград бе презентирано практическото осъществяване на летните ателиета.