Представяне на полиграфическото издание „Енеолитна Сърнена гора“ 29 ноември 2022 г. – Стара Загора


В регионална работна среща за библиотеки от област Стара Загора, Картния лист и книгата-игра бяха представени пред колеги, след което бяха разпространени 40 комплекта от изданието за библиотеки от региона, кактко и за библиотеки от кърджалийски регион, представители от които гостуваха на събитието.