Изложба творби от пленера „Летни ателиета в библиотеката“ 22 ноември 2022 г. – Казанлък


Снимки от откриването на гостуващата изложба във фоайето на Общинска библиотека „Искра“ Казанлък.