Изложба творби от пленера „Летни ателиета в библиотеката“ 5 октомври 2022 г. – Стара Загора


Във фоайето на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Бяха експонирани част от творбите на децата и юношите участвали в летните ателиета. Откриването на изложбата се състоя пред игралната диорама, където зрители и творци премериха точността си с лък по мишени разположени сред града.

кале пъзел – херон, изработен от глина, който е на разположение за запълване от зрителите
Праисторически чайници и модел на ловна сцена
Две праисторически селища от енеолита в различни мащаби, бяха изработени от децата в ателиетата и служеха като игрови карти на които пресъздаваха живота в каменно-медната и бронзовата епоха епоха
Селище с кале
Макет на древна металургична пещ
леарски калъпи за стрели, слитъци и бурканчета за бои – възстановка на древни предмети използвани в ателиетата на демиурзите

В ателиетата по металургия децата изработиха свое съкровище с технологията на древните металурзи-демиурзи

Игровата диорама – град от каменната епоха