Ателие „Mоделиране и рисуване с естествени бои“ – Стара Загора (8 август 2022 г.)


Децата моделираха купи, зооморфни и други фигурки от глина, както и ги изрисуваха с естествени бои, които древните са използвали.