Ателие „Моделиране с глина и рисуване с естествени бои“– Стара Загора (15 август 2022 г.)


В демонстрация бяха представени различни похвати при работата с глина и оцветяването ѝ. Децата и доброволците в летните ателиета измислиха и изработиха свои атрефакти и различни фантастични животни.