Ателие „Металургия I“ – Стара Загора (16 август 2022 г.)


В специално подготвена презентация, Марин Петров – преподавател в тракийския университет, представи на участниците в ателиетата как древните са пътували и търгували с ресурсите си и произведенията на изкуството през медната епоха. Разгледахме технологиите на изработка на различни артефакти от метал. както и направихме няколко колитета. Художниците Дилян Бакалски и Димо Димов, нагледно с демонстрационна пещ, представиха как древните металурзи са отливали метал и са изработвали различни метални артефакти, характерни за Средна гора.