Ателие „Декорация и рисуване с естествени бои“ – Стара Загора (2 август 2022 г.)


В кратка беседа представени бяха начините по които древните са добивали пигменти и от тях са правили бои. А във втората част на ателието децата изписаха артефактите, които бяха изработили в предното ателие, използвайки няколко вида техники.