Пътешествието на медта


От рудниците и металургичните центрове, медни слитъци били транспортирсни по морските пътища към далечните царства на юг – Крит и Египет, вероятно и към степите на Африка.

морските пътешествия и далечните царства, вълнували древните хора.

На юг, медта стигнала до Критската цивилизация там приели металургията, а медни слитъци поели към Египет.